abcd.VIETTEL@GMAIL.COM
HOTLINE: 0985.xxxxxx
banner_hm
Chọn hình thức

Mua Sim Trả Sau Mới

Mua sim mới hòa mạng trả sau

Hoặc

CHUYỂN SANG GÓI TRẢ SAU

Giữ số - chuyển đổi sang gói KM trả sau

CHỌN GÓI CƯỚC

 • V200

  Cước duy trì: 200.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 200 phút gọi ngoại mạng và 2GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 180.000đ/tháng
 • V200

  Cước duy trì: 200.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 200 phút gọi ngoại mạng và 2GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 180.000đ/tháng
 • V300

  Cước duy trì: 300.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 400 phút gọi ngoại mạng và 4GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 280.000đ/tháng
 • V250

  Cước duy trì: 250.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 30 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 300 phút gọi ngoại mạng và 3GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 230.000đ/tháng
 • V200

  Cước duy trì: 200.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 200 phút gọi ngoại mạng và 2GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 180.000đ/tháng
 • B100

  Cước duy trì: 100.000 VNĐ/tháng
  – 1000 phút gọi nội mạng
  – 10 phút gọi ngoại mạng
  – 2GB data tốc độ cao, hết 2GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • T100

  Cước duy trì: 100.000 VNĐ/tháng
  – 1000 phút gọi nội mạng
  – 50 phút gọi ngoại mạng
 • V300

  Cước duy trì: 300.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 400 phút gọi ngoại mạng và 4GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 280.000đ/tháng
 • V250

  Cước duy trì: 250.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 30 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 300 phút gọi ngoại mạng và 3GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 230.000đ/tháng
 • V200

  Cước duy trì: 200.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 200 phút gọi ngoại mạng và 2GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 180.000đ/tháng
 • B100

  Cước duy trì: 100.000 VNĐ/tháng
  – 1000 phút gọi nội mạng
  – 10 phút gọi ngoại mạng
  – 2GB data tốc độ cao, hết 2GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • T100

  Cước duy trì: 100.000 VNĐ/tháng
  – 1000 phút gọi nội mạng
  – 50 phút gọi ngoại mạng
 • V300

  Cước duy trì: 300.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 400 phút gọi ngoại mạng và 4GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 280.000đ/tháng
 • V250

  Cước duy trì: 250.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 30 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 300 phút gọi ngoại mạng và 3GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 230.000đ/tháng
 • V200

  Cước duy trì: 200.000 VNĐ/tháng
  – Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
  – 200 phút gọi ngoại mạng và 2GB/ngày
  – Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 180.000đ/tháng
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ hiện tại
 

Thông tin dịch vụ

Hình thức  MUA SIM TRẢ SAU MỚI
Phí đăng ký  60.000đ

Gói cước: V300

Cước duy trì: 300.000 VNĐ/tháng

– Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
– 400 phút gọi ngoại mạng và 4GB/ngày
– Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 280.000đ/tháng
Liên hệ

Copyright @2019. Design by HPT